1
Su Tesisatçısı
Su tesisatçısı, işyeri sıhhi tesisatlarında meydana gelen arıza ve değiştirme hususlarında hizmet veren meslek grubudur/ topluluğudur. Alanında uzman ve deneyimli su tesisat ustaları aracılığı ile

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments